Regler för spelformen 7 mot 7

Spelplanen 

Planytan ska vara maximalt 50–55 meter x 30–35 meter.
Straffområdet ska vara sju meter längs mållinjen från vardera målstolpen och sju meter framåt i planen. Ytan kan avgränsas med linjer eller med koner.
De mindre måtten rekommenderas för de yngre spelarna (10–11 år), och de större måtten rekommenderas för de äldre spelarna (12 år).

Målet

Målet ska vara 5 x 2 meter. Målstolparna och ribban ska vara kvadratiska, rektangulära, runda eller elliptiska och de får inte vara farliga för spelarna. Målen (även flyttbara mål) måste vara säkert förankrade i marken så att de inte välter.

Straffområdet 

Straffområdet ska markeras med två linjer i rät vinkel mot mållinjen. Området sträcker sig in på spelplanen enligt måtten ovan. Linjerna binds samman med en linje som är parallell med mållinjen. I varje straffområde kan en straffpunkt markeras på straffområdeslinjen sju meter från mållinjen och mitt emellan målstolparna. 

Anpassning av spelytan 

Om spelytan är en del av en större fotbollsplan (t.ex. en plan för spel 11 mot 11) kan spelytan anpassas proportionerligt utifrån planskissen. Angivna maximala mått bör följas. 

Retreatlinje 

På varje planhalva ska det finnas en markering för retreatlinje sju meter från mittlinjen. Markeringen kan vara en markerad linje, platta koner på spelplanen eller högre koner vid sidlinjen.

Bollen 

Bollstorlek 4 ska användas. 

Spelarna 

En match spelas mellan två lag. Sex utespelare och en målvakt i varje lag får delta samtidigt i spelet. En match kan inte börja eller fortsätta om något av lagen har färre än fem spelare. Vid underläge med fyra mål eller fler får laget som ligger under spela med sju utespelare tills ställningen är lika.

Byte av målvakt 

Vilken spelare som helst får byta plats med målvakten om
● domaren får reda på bytet innan det görs och
● bytet görs under ett spelavbrott.

Avbytare 

Rekommenderat antal avbytare i en match är tre avbytare per lag. Lagen får byta in samtliga avbytare. En utbytt spelare får komma in i spelet igen. Lagen får göra byten när spelet är igång, men de bör göra sina byten i en paus. Byte sker i närheten av mittlinjen. En spelare som ska bytas in väntar utanför planen tills spelaren som ska bytas ut kommit av planen. Om något blir fel när ett lag byter blåser domaren av spelet. Spelet startar igen med en indirekt frispark för det andra laget. Frisparken slås där bollen var när spelet blåstes av. Gör båda lagen felaktiga byten samtidigt startar spelet med nedsläpp där bollen var.

Spelarnas utrustning 

En spelare får inte använda utrustning som kan vara farlig eller ha på sig något som kan orsaka skada på sig själv eller på andra spelare. Alla typer av smycken (halsband, ringar, armband, öronringar, läderband, gummiband etcetera) är förbjudna och måste tas bort.

Att använda tejp för att täcka smycken är inte tillåtet.

Spelarna måste ha på sig
● tröja
● byxor
● strumpor
● benskydd
● skor. 

Benskydden måste vara av lämpligt material som ger tillräckligt skydd. De ska täckas av strumporna. De två lagens dräkter ska ha färger som skiljer lagen från varandra och från domaren. Målvaktens dräkt ska ha färger som skiljer sig från de andra spelarnas dräktfärger.

Domaren 

Varje match leds av en eller två domare som ser till att spelreglerna följs. Domarens beslut är alltid slutgiltigt och ska respekteras av spelare, ledare och publik. Domaren får ändra ett fattat beslut fram till dess att spelet återupptas men spelare och ledare får inte påverka domaren att ändra ett fattat beslut.

Övriga matchfunktionärer

Tillämpas inte.

Speltiden

En match i Lilla Storsjöcupen spelas i en halvlek om 25 minuter. Domaren avgör om det ska läggas till tid i och i så fall hur många minuter.
Speltiden i Lilla Storsjöcupen är 1 x 25 minuter.

Spelets start och återupptagande 

Varje period startar med avspark. Även när ett lag har gjort mål sätts spelet igång igen med avspark.
● Det lag som vinner slantsinglingen väljer boll eller sida.
● Det lag som väljer boll gör avspark i första och tredje perioden.
● Det lag som väljer sida gör avspark i andra perioden.
● Inför andra och tredje perioderna kan lagen byta sida.
● När det ena laget har gjort mål gör det andra laget avspark. 

Vid avspark gäller följande: 

● Alla spelare förutom den som lägger avsparken ska vara på egen planhalva. 
● Bollen ska ligga still på mittpunkten. 
● Domaren ger signal.
● Bollen är i spel när spelaren har sparkat bollen och bollen tydligt rör sig.
● Mål kan göras direkt från avsparken.

Om något blir fel vid avspark tas avsparken om.
Spelarna i det lag som inte gör avspark ska stå minst 7 meter från bollen tills bollen är i spel. 

Om ett regelbrott inträffar när bollen inte är i spel ändrar det inte hur spelet sätts igång. Till exempel: har bollen gått ut till inkast, så sätts spelet igång med ett inkast.

Nedsläpp 

Domaren släpper bollen till en spelare i det lag som senast rörde bollen på den plats där den var när spelet stoppades. Om spelet stoppades innanför straffområdet släpps bollen till målvakten på straffområdeslinjen.
Alla andra spelare i båda lagen måste befinna sig minst 7 m från bollen till dess den är i spel. Bollen är i spel när den vidrör marken

Skadad spelare 

Om en spelare skadas stoppar domaren spelet direkt. Det gäller oavsett om det är en frisparkssituation eller inte. Ledare får komma in på planen när domaren ger tecken. 

Domaren sätter igång spelet igen med nedsläpp där bollen var när domaren blåste av eller med en frispark där förseelsen begicks. 

Övrigt 

Om domaren stoppar spelet av någon annan anledning än de skäl som står i reglerna startar spelet igen med nedsläpp på mittlinjen. 

Bollen i och ur spel 

Bollen är ur spel när
● hela bollen har passerat mållinjen eller sidlinjen (på marken eller i luften)
● domaren har stoppat spelet. 

Bollen är i spel vid alla andra tillfällen inkl. när den vidrör domaren och när den studsar från en målstolpe, ribba, hörnflaggstång och blir kvar på spelplanen. 

Mål 

Det har blivit mål när hela bollen har passerat mållinjen mellan målstolparna och under ribban. Detta gäller under förutsättning att det lag som gör mål inte har gjort något regelbrott i samband med målet. 

När det blir mål pekar domaren mot mittpunkten med armen. Domaren behöver inte blåsa en signal med pipan om bollen tydligt är inne i mål. 

Domaren kan förtydliga med en signal om bollen är inne i mål och sedan studsar ut igen. Om målvakten kastar bollen direkt i det andra lagets mål döms målvaktsutkast. 

Om domaren ger signal för mål innan hela bollen har passerat mållinjen ska spelet starta igen med nedsläpp. 

Offside 

I spelformen 7 mot 7 tillämpas inte offside. 

Otillåtet spel och olämpligt uppträdande 

Domaren kan bara döma direkt och indirekt frispark samt straffspark för regelbrott som sker när bollen är i spel. 

Direkt frispark 

Domaren dömer direkt frispark om en spelare bryter mot en regel och gör något mot en spelare i motståndarlaget på ett sätt som domaren anser är oaktsamt, vårdslöst eller utfört med överdriven kraft. Det kan innebära att ;

● angripa en spelare med överkroppen
● hoppa mot en spelare ● sparka eller försöka sparka en spelare ● knuffa en spelare
● slå eller försöka slå en spelare (även skallning) ● tackla med foten eller annan del av kroppen
● fälla eller försöka fälla en spelare
● avsiktligt röra vid bollen med handen eller armen (gäller inte målvakten innanför eget straffområde)
● hålla fast en motspelare ● hindra en motspelares förflyttning ● spotta på en spelare
● angripa målvakten när målvakten har bollen under kontroll.
● hands (gäller inte målvakten i eget straffområde). Vid bedömning av handsregelbrott går armens övre gräns i linje med armhålans botten. Domaren dömer hands när en spelare avsiktligt rör bollen med handen/armen. 

En målvakt har bollen under kontroll när
● bollen är mellan händerna eller mellan handen och någon annan yta, (till exempel marken eller kroppen) eller genom att vidröra den med någon del av händer eller armar
● målvakten håller bollen med utsträckt öppen hand
● målvakten studsar bollen mot marken eller kastar upp den i luften. Oaktsamhet är när en spelare inte är uppmärksam, inte är försiktig eller inte tar hänsyn till andra när spelaren försöker erövra bollen. Vid oaktsamhet dömer domaren frispark. Vårdslöshet är när en spelare gör något och struntar i riskerna för en motspelare. Domaren ska då varna spelaren – se nedan. Utfört med överdriven kraft är när en spelare använder mer kraft än vad som behövs och på så vis kan skada en motspelare. Domaren ska då visa ut spelaren – se nedan.

Indirekt frispark 

Domaren dömer indirekt frispark om
● en spelare med gester eller ord visar att domarens beslut inte respekteras.
● en målvakt tar upp bollen med händerna när den sparkats från en medspelare i spelet eller direkt från inkast.
● ett lag gör ett felaktigt byte.
● en spelare rör bollen två gånger innan den vidrörts av en annan spelare vid avspark, inkast, hörna, frispark eller straffspark.
● en spelare ställer sig framför målvakten för att skymma och störa målvakten från att ta bollen vid frisparkar och hörnor.

Varning och utvisning 

Grundregeln är att varning och utvisning inte bör tillämpas.
Ledaren byter ut spelare som bryter mot reglerna flera gånger. 

Domaren ska alltid i första hand prata med en spelare som har gjort ett regelbrott vilket kan ge en varning eller utvisning. Ledaren har ansvar att byta ut spelaren för att kunna prata med spelaren i lugn och ro. Spelaren får då möjlighet att förklara sitt beteende och en stund att hämta sig från situationen. 

Om varken spelaren eller ledaren tar vara på denna möjlighet har domaren rätt att dela ut en varning eller visa ut spelaren. En utvisad spelare får ersättas med en annan spelare. 

Frispark 

Domaren dömer direkt eller indirekt frispark för det ena laget om en spelare i det andra laget bryter mot en regel när bollen är i spel. 

Domaren markerar indirekt frispark genom att höja armen ovanför huvudet. En indirekt frispark ska tas om ifall domaren glömmer visa att frisparken är indirekt och bollen sparkas direkt i mål. 

När bollen går i mål gäller följande:
● Domaren dömer mål om bollen vid direkt frispark slås direkt in i motståndarlagets mål.
● Domaren dömer inspark om bollen vid indirekt frispark slås direkt in i det andra lagets mål.
● Domaren dömer hörnspark om bollen vid direkt eller indirekt frispark slås direkt in i det egna lagets mål. 

En frispark ska slås från den plats där regelbrottet inträffade. Undantag är
● direkt frispark i det andra lagets straffområde. Då döms straffspark.
● indirekt frispark i eget straffområde. Bollen läggs då på valfri plats i straffområdet.
● indirekt frispark i det andra lagets straffområde. Bollen läggs då på straffområdeslinjen. 

Bollen
● ska ligga still. Den som slår frisparken får inte röra bollen igen förrän den har vidrört en annan spelare. Om spelaren rör bollen två gånger dömer domaren indirekt frispark.
● är i spel när en spelare har sparkat den och bollen tydligt rör sig. 

Det andra lagets spelare ska stå minst sju meter från bollen. Står en spelare närmare än sju meter uppmanar domaren spelaren att backa, men spelet får sättas igång ändå.
När tre eller fler spelare i det försvarande laget bildar en ”mur” måste spelare i det anfallande laget befinna sig minst 1 m från muren till dess bollen är i spel. 

Straffspark 

Domaren dömer straffspark om en spelare inom eget straffområde gör ett regelbrott som bestraffas med direkt frispark.
Mål får göras direkt på straffspark.
Bollen måste ligga still på straffpunkten, och det ska tydligt framgå vem som ska lägga straffsparken.
Målvakten ska ha minst en fot på mållinjen mellan målstolparna och vara vänd mot straffsparksläggaren till dess bollen har sparkats. 

Övriga spelare ska vara
● bakom straffpunkten
● på spelplanen
● utanför straffområdet
● minst sju meter från bollen. 

När spelarna står på rätt ställe ger domaren signal att straffsparken får läggas.
Den spelare som lägger straffsparken måste sparka bollen framåt.
Bollen är i spel när spelaren har sparkat den och bollen tydligt rör sig.
Spelaren får inte röra bollen igen innan den har vidrört en annan spelare.
Om spelaren rör bollen två gånger ska domaren döma indirekt frispark.
Om målvakten rör sig framåt för tidigt och räddar straffen ska straffen slås om.
Går bollen i mål dömer domaren mål.
Straffsparken är klar när bollen inte längre rör sig, när den är ur spel eller när domaren stoppar spelet för något regelbrott.
Om det behövs ska domaren lägga till tid i slutet av en period eller en förlängningsperiod så att straffsparken hinner läggas. 

Inkast 

Domaren dömer inkast till det ena laget när det andra laget slår bollen över sidlinjen på marken eller i luften. Vid inkast ska kastaren
● stå och vara vänd mot spelplanen
● ha båda fötterna på sidlinjen eller utanför sidlinjen
● kasta bollen med båda händerna bakom och över huvudet från den plats där bollen lämnade spelplanen.
Avståndet ska vara minst två meter.
Bollen är i spel när den kommer in på spelplanen.
Om bollen rör marken innan den kommer in på spelplanen ska inkastet göras om av samma lag och från samma plats.
Om spelaren inte gör inkastet enligt reglerna ovan ska spelaren göra om det. Kastaren får inte röra bollen igen förrän den har vidrört en annan spelare.
Om kastaren rör bollen två gånger dömer domaren indirekt frispark. 

Mål kan inte göras direkt från inkast om bollen går direkt
● i det andra lagets mål. Då ska domaren döma målvaktsutkast.
● i eget mål. Då ska domaren döma hörnspark.
Målvakten får inte ta bollen med händerna direkt från inkast när en medspelare kastar. Då dömer domaren indirekt frispark.

Målvaktsutkast/Retreatlinje 

Domaren dömer målvaktsutkast när hela bollen har passerat mållinjen på marken eller i luften efter det att den har rört vid en spelare i det anfallande laget. Detta gäller när det inte har blivit mål.


Spelet sätts igång genom att målvakten rullar eller kastar ut bollen.
Målvakten får även lägga ner bollen till sig själv och slå en passning med fötterna. Detta gäller både när bollen har gått utanför linjen och när målvakten har fångat bollen i spelet. Mål kan inte göras direkt på målvaktsutkast.
Om ett målvaktsutkast inte utförts korrekt ska det göras om. 

Retreatlinje 

När målvakten har bollen i händerna ska det andra laget backa till retreatlinjen och stanna där tills bollen återigen är i spel.
Bollen är i spel när den lämnar målvaktens händer. Detta gäller både när bollen har gått utanför mållinjen och när målvakten har fångat bollen i spelet.
Står en spelare från motståndarlaget närmare än retreatlinjen uppmanar domaren spelaren att backa, men spelet får sättas igång ändå. Om motspelaren rör sig mot bollen och stör spelet stoppar domaren spelet och låter målvakten sätta igång spelet igen. Detta gäller både när bollen har gått utanför linjen och när målvakten har fångat bollen i spelet.

 

Hörnspark 

Domaren dömer hörnspark när hela bollen har passerat mållinjen på marken eller i luften efter det att den har rört vid en spelare i det försvarande laget.
Detta gäller när det inte har blivit mål. Hörnsparken slås från hörnet på den sida om målet som bollen gick över linjen. 

Mål kan göras direkt från hörnspark. 

Bollen ska ligga still, och en spelare från det anfallande laget ska sparka bollen. Bollen är i spel när spelaren har sparkat den och bollen tydligt rör sig.
Spelaren får inte flytta hörnmarkeringen (flagga, kon eller motsvarande).
Det andra lagets spelare ska stå minst sju meter från bollen. Står en spelare närmare än sju meter uppmanar domaren spelaren att backa, men spelet får sättas igång ändå.
Om hörnsparken inte utförs korrekt ska den tas om.

Regler för spelformen 5 mot 5

Förklaring till spelreglerna

I spelformen 5 mot 5 tillämpas inte
●      Regel 6: Övriga matchfunktionärer.
●      Regel 11: Offside.
●      Regel 14: Straffspark.  

Eftersom ”Regel 14: Straffspark” inte tillämpas finns det inte heller något straffområde.
I 5 mot 5 får målvakten ta bollen med händerna i närheten av eget mål.
I 5 mot 5 får sarg eller nät användas runt planen. Sargen eller nätet måste vara i lämpligt material och konstruktionen får inte vara farlig för spelarna.  

Spelplanen

Planytan ska vara 30 x 15–20 meter.
Ytan kan avgränsas med linjer eller med koner om sarg eller nät inte används.
En mittlinje markeras med linje eller koner. Mittlinjen fungerar även som retreatlinje.

Målet

Målet ska vara maximalt 3 x 1,5-2 meter. Målstolparna och ribban ska vara kvadratiska, rektangulära, runda eller elliptiska, och de får inte vara farliga för spelarna. Målen (även flyttbara mål) måste vara säkert förankrade i marken så att de inte välter.  

Straffområde

Straffområde markeras inte på planen.

Målvakten får ta bollen med händerna i området nära det egna målet. Det området sträcker sig fem meter i sidled från vardera målstolpen och ca fem meter ut i planen. Tar målvakten bollen med händerna långt från sitt eget mål stoppar domaren spelet, visar målvakten var denna får ta med händerna och låter målvakten göra om.  

Anpassning av spelytan

Om spelytan är en del av en större fotbollsplan (t.ex. en plan för spel 11 mot 11) får anpassas proportionerligt utifrån planen – se planskiss. Angivna maximala mått bör följas.

Bollen

Bollstorlek 3 ska användas 

Spelarna

En match spelas mellan två lag. Fyra utespelare och en målvakt i varje lag får delta samtidigt i spelet. En match kan inte börja eller fortsätta om något av lagen har färre än fyra spelare.

Vid underläge med fyra eller fler mål får det lag som ligger under spela med fem utespelare tills ställningen är lika.

Dispenser

Två överåriga spelare i truppen men endast en överårig spelare samtidigt på planen vid spel.

Byte av målvakt

Vilken spelare som helst får byta plats med målvakten om
●      domaren får reda på bytet innan det görs och
●      bytet görs under ett spelavbrott.

Avbytare

Rekommenderat antal avbytare i en match är fyra avbytare per lag. Lagen får byta in samtliga avbytare. En utbytt spelare får komma in i spelet igen. Lagen får göra byten när spelet är igång, men de bör göra sina byten i en paus. Byte sker i närheten av mittlinjen. En spelare som ska bytas in väntar utanför planen tills spelaren som ska bytas ut kommit av planen.

Vilken spelare som helst får byta plats med målvakten.

Om något blir fel vid byte blåser domaren av spelet. Spelet startar igen med nedsläpp på mittlinjen.

Spelarnas utrustning

En spelare får inte använda utrustning som kan vara farligt eller ha på sig något som kan orsaka skada på sig själv eller på andra spelare. Alla typer av smycken (halsband, ringar, armband, öronringar, läderband, gummiband etcetera) är förbjudna och måste tas bort. Att använda tejp för att täcka smycken är inte tillåtet.

Spelarna måste ha på sig
●      tröja
●      byxor
●      strumpor
●      benskydd
●      skor.

Benskydden måste vara av lämpligt material som ger tillräckligt skydd. De ska täckas av strumporna.

De två lagens dräkter ska ha färger som skiljer lagen från varandra och från domaren. Målvaktens dräkt ska ha färger som skiljer sig från de andra spelarnas dräktfärger.

Domaren

Varje match leds av en eller två domare som ser till att spelreglerna följs.
Domarens beslut är alltid slutgiltigt och ska respekteras av spelare, ledare och publik.
Domaren får ändra ett fattat beslut fram till dess att spelet återupptas men spelare och ledare får inte påverka domaren att ändra ett fattat beslut.

Övriga matchfunktionärer

Tillämpas inte.

Speltiden

En match i Lilla Storsjöcupen spelas i en halvlek om 25 minuter. Domaren avgör om det ska läggas till tid i och i så fall hur många minuter.
Speltiden i Lilla Storsjöcupen är 1 x 25 minuter.

Spelets start och återupptagande Avspark

Matchen startar med avspark. Även när ett lag har gjort mål sätts spelet igång igen med avspark.
●      Det lag som vinner slantsinglingen väljer boll eller sida.
●      Det lag som väljer boll gör avspark.
●      När det ena laget har gjort mål gör det andra laget avspark.

  Vid avspark gäller följande:
●      Alla spelare förutom den som lägger avsparken ska vara på egen planhalva.
●      Bollen ska ligga still på mittpunkten.
●      Domaren ger signal.
●      Spelet sätts igång genom att spelaren driver eller passar på marken.
●      Bollen är i spel när spelaren har sparkat på den och bollen tydligt rör sig.
●      Mål kan inte göras direkt på avspark.

Om något blir fel vid avspark tas den om.
Spelarna i det lag som inte gör avspark ska vara minst 5 meter från bollen tills bollen är i spel.  

Nedsläpp

Domaren släpper bollen på mittlinjen till en spelare i det lag som senast rörde bollen, oavsett var spelet stoppades. Bollen är i spel när den vidrör marken.

Alla andra spelare i båda lagen måste befinna sig minst 5 m från bollen till dess den är i spel. Om något blir fel tas nedsläppet om.

Skadad spelare

Om en spelare skadas stoppar domaren spelet direkt. Det gäller oavsett om det är en frisparkssituation eller inte. Ledare får komma in på planen när domaren ger tecken.

Domaren sätter igång spelet igen med nedsläpp på mittlinjen eller med en frispark där förseelsen begicks.

Övrigt

Om domaren stoppar spelet av någon annan anledning än de skäl som står i reglerna startar spelet igen med nedsläpp på mittlinjen.

Bollen i och ur spel

Bollen är ur spel när
●      hela bollen har passerat mållinjen eller sidlinjen (på marken eller i luften)
●      domaren har stoppat spelet.

Bollen är i spel vid alla andra tillfällen så länge den är kvar på spelplanen, även när den studsar mot domare, målstolpe, ribba, hörnflagga eller från sarg eller nät.

Om bollen är fastlåst länge mot sargen/nätet ska domaren blåsa av spelet och sedan sätta igång spelet igen med nedsläpp på mittlinjen.

Mål

Det har blivit mål när hela bollen har passerat mållinjen mellan målstolparna och under ribban. Detta gäller under förutsättning att det lag som gör mål inte har gjort något regelbrott i samband med målet.

När det blir mål pekar domaren mot mittpunkten med armen. Domaren behöver inte blåsa en signal med pipan om bollen tydligt är inne i mål.

Domaren kan förtydliga med en signal om bollen är inne i mål och sedan studsar ut igen. Om målvakten kastar bollen direkt i det andra lagets mål döms målvaktsutkast.

Om domaren ger signal för mål innan hela bollen har passerat mållinjen ska spelet starta igen med nedsläpp.  

Offside

Tillämpas inte.